Sverige brister i patientinflytande. Läs mer i Reumatikervärlden.

Sverige brister i patientinflytande. Patientmakt, autonomi och medbestämmande ska vara fokus, men Sverige ligger långt ifrån i framkant.

 

 

Patienten tvingas anpassa sig och får inte tillräcklig information om symptom, behandling och vårdval. Läs mer om vad du har för rättigheter och om hur regeringen vill stärka patientmakten på sidorna 24-29 i Reumatikervärlden.

Läs nedslaget i Reumatikervärlden.

Relaterade artiklar

Visa fler