Trötthet ett av de svårare symtomen vid SLE

Tröttheten vid SLE kan vara helt förlamande och den går inte att sova bort.

Legitimerade sjuksköterskan Susanne Pettersson har studerat tröttheten, som kallas fatigue eftersom det inte finns ett riktigt bra svenskt ord. Hon hoppas att avhandlingen ska bidra till ökad förståelse inte minst inom vården.

Länk till populärvetenskaplig text om hennes avhandling

Relaterade artiklar

Visa fler