Kost och livsstil

Personer med reumatiska sjukdomar undrar ofta vilken betydelse maten har för deras symtom och sjukdomsförlopp. Råden är många men det vetenskapliga underlaget sparsammare.

Pekpinnarna om att sluta röka, eller inte börja, är många. För personer med reumatiska sjukdomar finns det forskning som visar att det finns mycket att vinna med rökstopp.

Att gå med i Reumatikerförbundet och kanske även delta i lokala föreningsaktiviteter är ett bra sätt att ta initiativet i sin sjukdomssituation.

Vem blir du inspirerad av?

Medlemmar i Reumatikerförbundet kan använda sig av en medlemsservice som vi kallar för Hälsoportalen.