Hälsoportalen

Medlemmar i Reumatikerförbundet kan använda sig av en medlemsservice som vi kallar för Hälsoportalen.

Hälsoportalen består av två delar, "Hälsodagboken" och "Hälsocoachen".

Hälsodagboken

Hälsodagboken är ett verktyg för att skapa dina egna planer för en bättre livsstil. Du kan sätta mål för olika förbättringsområden, såsom trötthet, träning, kost, stress, alkohol- och tobakskonsumtion. Du kan också mäta din smärta över tid. För att få koll på ditt nuläge kan du dessutom fylla i enkäter med frågor om din livsstil.

När du väl skapat en plan loggar du in via medlemswebben till Hälsoportalen och skriver in dina dagsanteckningar. Du kan sedan följa din utveckling i kalendern och även se statistik.

Hälsocoachen

Medlemmar som har någon av diagnoserna ankyloserande spondylit, psoriasisartrit eller reumatoid artrit kan även ta hjälp av en hälsocoach för att förbättra sin livsstil. Hälsocoachen ringer upp dig på telefon med jämna mellanrum och hjälper dig att identifiera de livsstilsfrågor som är viktigast för dig och att stöttar dig med att komma igång med planer för att förbättra dem. Hälsocoachen kan också se hur det går för dig i Hälsodagboken (om du vill det).

Ring 020 23 32 33 för livsstilsfrågor

Du behöver inte stå på ett program för att prata med Hälsocoachen. Ring kostnadsfritt för att få allmänna råd om livsstilens betydelse när man har en reumatisk sjukdom. 

Relaterade artiklar

Visa fler