Bidrag till studerande, (Gyllmars donationsfond)

Nytt datum för sista ansökningsdag! 30 september 2015.

Ekonomisk hjälp för att underlätta studier vid gymnasium, universitet, folkhögskola och högskola. 

Ur Stiftelsen Astrid och Gösta Gyllmars donationsfond kan du söka bidrag till när du studerar.

Här kan du söka bidrag för följande ändamål:

  • Ekonomisk hjälp för att underlätta studier vid gymnasium, universitet, folkhögskola och högskola. 
  • Du får vara högst 30 år. 
  • Bidrag kan beviljas till allt som är knutet till studierna, dock ej generellt ekonomiskt stöd. 

Villkor

  1. Du skall ha varit medlem i Reumatikerförbundet under minst ett år.
  2. Du skall inte ha fått annat bidrag från Reumatikerförbundet, stiftelser förvaltade av Reumatikerförbundet eller stiftelsen Paul Jensens fond under det senaste året. 

Sista ansökningsdag är den 30 september 2015.

Anvisningar och ansökningsblankett kan du hämta här nedan.

Relaterade artiklar

Visa fler