Stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond

Stipendiet avser deltagande i kurser och konferenseravseende området rörelseorganens sjukdomar.   

Stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond har till syfte att ge bidrag till enskilda reumatiker som är medlemmar i Reumatikerförbundet. Stipendiet avser deltagande i kurser och konferenser avseende området rörelseorganens sjukdomar. Den som beviljas stipendium arrangerar själv sin resa.

Stipendiet skall ge möjligheter till kompetensutveckling med syfte att sprida de nya kunskaperna vidare.

Ansökan om stipendium för år 2016 skall göras på speciell blankett, se nedan och skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31 september 2016

Adressen till stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond är: c/o Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm

Läs mer om vem Olle Lövgren var!

Relaterade artiklar

Visa fler