Forskning

Reumatikerförbundet är, via Reumatikerfonden, i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning.

Vetenskapliga nämnden granskar alla ansökningar om forskningsanslag till Reumatikerfonden och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om hur medlen ska fördelas. Pengarna delas ut under mars månad varje år. Vetenskapliga nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Forskningsrådet är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer och insamling av pengar till fonden.

Genom förbundets nära kontakter med forskningen får förbundet, och med det också medlemmarna, de senaste kunskaperna om diagnoserna och dess behandling.

Stöd vårt viktiga forskningsarbete! Ge en gåva till Reumatikerfonden

Konferens om långvarig smärta 10 oktober 2016
Reumatikerförbundet bjuder på konferens om långvarig smärta. En möjlighet för framförallt forskare att ta del av aktuell forskning och diskutera framtida möjligheter. Läs mer här.

Relaterade artiklar

Visa fler