Till Nanna Svartz minne

Stipendium för framstående svensk reumatologisk forskning

För artonde året i följd delar Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamt ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz minne.

Stipendiet är 50 000 kr och kan delas mellan flera personer som samarbetat kring den prisbelönta insatsen. Utdelningen sker runt Internationella Reumatikerdagen den 12 oktober. Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom studieresa, utrustning eller dylikt.
Forskning som sker i nära samverkan med reumatikern/patienten prioriteras. Stor vikt läggs vid den motivering som ska följa med nomineringen.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.

Årets utdelning sker den 16 oktober på eftermiddagen i ABF-huset, Stockholm, i samband med föreläsningar för allmänheten.

2016 års stipendiat är professor, fysioterapeut Kaisa Mannerkorpi, Göteborg

Motivering:
Professor Kaisa Mannerkorpi är en aktiv och välmeriterad forskare som väl uppfyller kraven för Stipendiet till minne av Nanna Svartz. Hennes forskning är framgångsrik och nydanande inom området fysisk aktivitet vid fibromyalgi och generaliserad smärta. Den är klinisk, patientnära och hon har omsatt den till praktik bl.a. genom att tillsammans med Reumatikerförbundet och primärvården utveckla ett undervisningsprogram, Smärtskola – Kunskap för livet. Hon förenar också forskning inom fysioterapi och medicin/reumatologi på ett nytt sätt som redan kommit patientgruppen till nytta. Hon har handlett, och fortsätter att handleda doktorander.

Kaisa sprider dessutom sin forskning flitigt genom både vetenskapliga och populärmedicinska artiklar samt genom föreläsningar, ofta i samarbetar med Reumatikerförbundet.

Stipendiater genom åren:
2016 Kaisa Mannerkorpi, Göteborg
2015 Elisabet Svenungsson, Stockholm
2014 Stefan Bergman, Halmstad
2013 Pierre Geborek, Lund
2012 Solveig Wållberg Jonsson, Umeå
2011 Charlotte Ekdahl, Lund
2010 Lennart Jacobsson, Malmö
2009 Hans Carlsten, Göteborg
2008 Tore Saxne, Lund
2007 Eva Kosek, Stockholm
2006 Thomas Skogh, Linköping
2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå
2004 Christina Opava (fd H. Stenström), Stockholm
2003 Ingiäld Hafström, Stockholm
2002 Ingrid Lundberg, Stockholm
2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund
2000 Björn Svensson, Helsingborg
1999 Kerstin Eberhardt, Lund

Vid frågor maila:
Yvonne Enman, forskningshandläggare

Relaterade artiklar

Visa fler