Vårdforskningsstipendium

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium på
25 000 kronor.

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kr. Stipendiaten ska vara nydisputerad (under de senaste åren) sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området forskning på rörelseorganens sjukdomar.
Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta med mera.
Priset delas ut på Reumatikerförbundets förbundsstämma i juni.

Nomineringstiden går ut den 1 april 2017!

Nominering med motivering mailas till: Yvonne Enman

2016 års stipendiat är sjuksköterska Susanne Pettersson

Motivering:

Susanne Pettersson är leg. sjuksköterska och disputerade 2012 med avhandlingen Fatigue: perceived, described and assessed by persons with systemic lupus erythematosus (SLE).

Susanne har arbetat inom reumatologin sedan 1991 och har alltid haft ett starkt patientfokus. Hon är en nyckelperson i arbetet med både Karolinska universitetssjukhusets SLE-kohort och med systemiska skleroskohorten som är under uppbyggnad.

2014 tilldelades hon en av tio tjänster som universitetssjuksköterska vid KS, vilket innebär att hon nu och fortsättningsvis är verksam i klinisk tjänst samtidigt som hon fortsätter vara forskningsaktiv. Genom att implementera forskningsresultat i det kliniska arbetet bidrar hon till utvecklingen av vården för patienter med reumatisk sjukdom.

Susanne Pettersson är en värdig mottagare av Vårdforskningsstipendiet genom fortsatt arbete i klinik med implementering av nya forskningsresultat, genom egen fortsatt forskning samt arbete med att sprida kunskaper till bland annat vårdcentraler. Hon fortsätter också sitt patientnära engagemang genom att utbilda patienter i att själva kunna ta ett utökat ansvar för exempelvis kontrollprover och därmed ökad patientdelaktivitet. Susanne har också kopplingen till framtiden genom sitt engagemang i kunskapsstöd och e-hälsotjänster som är en ny del av framtidens vårdforskning.

Stipendiater genom åren:
2016 Susanne Pettersson är leg. sjuksköterska
2015 Björn Sundström, legitimerad fysioterapeut, Umeå universitet
2014 Ingrid Larsson, legitimerad sjuksköterska, Spenshult FoU
2013 Emma Swärdh, legitimerad fysioterapeut, Karolinska institutet
2012 Ingrid Thyberg, legitimerad arbetsterapeut, Linköpings universitet
2011 Ann-Charlotte Elkan, legitimerad sjuksköterska, Karolinska institutet
2010 Carina Thorstensson, legitimerad fysioterapeut, Spenshult FoU

Vid frågor kontakta

Yvonne Enman
forskningshandläggare
tel: 08-505 805 41 

Relaterade artiklar

Visa fler