Forskningsråd

I Reumatikerförbundets forsknings- och insamlingsverksamhet ingår Forskningsrådet. Det är rådgivande till Reumatiker-
förbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer, insamling av pengar till fonden med mera.

FORSKNINGSRÅDET 2014

Ordförande i rådet:
Anne Carlsson, Reumatikerförbundets ordförande.

Biträdande ordförande:
Lars Klareskog, professor, reumatolog Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Hans Carlsten, professor, reumatolog Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avd för Reumatologi, Göteborg.

Övriga ledamöter:

Anders A Bengtsson, docent, reumatolog, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Stefan Bergman
, professor, allmänläkare, FoU-Centrum Spenshult.
Mathilda Björk, docent, arbetsterapeut, Länskliniken för reumatologi, Linköping.
Li Felländer-Tsai, professor, ortoped, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
Ingiäld Hafström
, professor, reumatolog, Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
Sara Hjalmarsson, Förbundsstyrelsens representant, arbetsterapeut, Linköping.
Lennart Jacobsson, professor, reumatolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Lars Lidgren, professor, ortoped, Avdelningen för ortopedi, Universitetssjukhuset i Lund.
Ralph Niselldocent, reumatolog, ordförande SRF, Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Solbritt Rantapää Dahlqvist, professor, reumatolog, Reumatologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus Umeå.
Nina Rehnqvist-Ahlberg, professor, kardiolog, Stockholm.
Ewa Roos, professor, fysioterapeut, Institut for Idræt og Biomekanik, Odense, Danmark.
Lars Rönnblom, professor, reumatolog, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala.
Thomas Skogh, professor, reumatolog, ordförande Vetenskapliga Nämnden, Linköpings universitetssjukhus.
Siv Söderberg, professor, sjuksköterska, Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad, Luleå tekniska universitet, Luleå.

Reumatikerförbundets personalrepresentanter:

Kristin Blidberg – forskningshandläggare/föredragande
Yvonne Enman – forskningshandläggare/rådets sekreterare

Relaterade artiklar

Visa fler