Vår insamlingspolicy

"Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det skall ske med respekt för den enskilde givaren. Det skall vara etiskt korrekt, öppet, ärligt och transparent, det vill säga vi redovisar öppet hur vi arbetar och ändamålet med gåvorna."

Så står det bland annat i vår insamlingspolicy som du kan läsa i bifogat PDF-dokument. 

I dokumentet tar vi även upp hur vi bedriver insamling, till vilka vi vänder oss, ändamålet för gåvor, återrapportering, redovisning och mycker mer. Vi ser ständigt över vår policy och arbetar aktivt för att följa dessa principer.

Vi tar gärna emot kommentarer eller reflektioner över innehållet samt tips på nya insamlingsidéer.

Har du frågor får du gärna kontakta vår insamlings- och kommunikationschef Kicki Aldrin via e-post eller telefon 08-505 805 36. 

Relaterade artiklar

Visa fler