Forskning kan spara miljarder

Anne Carlsson tycker till i Dagens Medicin att forskningen om rörelseorganen är alldeles för lågt prioriterad.

Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land. 

Det skriver Anne Carlsson i en debattartikel i Dagens Medicin.

Relaterade artiklar

Visa fler