Dags att agera, Göran Hägglund

I dag skriver Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson tillsammans med PRO, SPF och läkaren Daniel Carlzon på DN debatt om att öka tillgängligheten till läkemedel. 

Regeringens utredare Sofia Wallström presenterade i förra veckan sitt förslag från läkemedels- och apoteksutredningen. De förslag som presenteras kan förmodligen bidra till viss grad av ökad tillgänglighet för receptläkemedel på apoteken. Det är bra. Däremot vill vi invända mot problembeskrivningen som Wallström framställer.

Vi uppmanar därför socialminstern att vidta de åtgärder som krävs så att Sveriges apotek kan bli en välfungerande del i vårdkedjan även för kunder som ska hämta ut flera läkemedel samtidigt.

Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet
Curt Persson, ordförande PRO, Penionärernas Riksorganisation
Karl Erik Olsson, ordförande SPF, Sveriges Pensionärsförbund
Daniel Carlzon, läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Relaterade artiklar

Visa fler