Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Reumatikerförbundet påtalar i sitt svar om vikten av ett likvärdigt försäkringsskydd, alla ska ha trygga anställningar oavsett anställningsform. Likaså är arbetshjälpmedel en viktig förutsättning för många med funktionsnedsättningar att kunna arbeta. Ett mer generöst och flexibelt system vill vi se.

Relaterade artiklar

Visa fler