Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Reumatikerförbundet har svarat på remissen om "Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd". 

 

I stort är vi nöjda men lyfter fram ett par kvarstående problem för ett antal av våra medlemmar. Det är att i vissa sammanhang anses vi varken tillräckligt sjuka för att få antingen sjukpenning eller sjukersättning, eller tillräckligt arbetsföra för att kunna få ett arbete. Idag ser vi ett system med s.k. organisatoriska mellanrum där bland annat Reumatikerförbundets medlemmar hamnar, men även den stora grupp människor som har sjukdomar i rörelseorganen. Här måste ytterligare initiativ tas för att förbättra villkoren för dessa grupper både vad gäller rätten till arbete och försörjning.

Läs hela vårt remissvar i bifogade PDF.

Relaterade artiklar

Visa fler