Digitala tjänster - Digital vardag

Alla ska få bästa tänkbara vård och behandling och fullt ut kunna vara delaktiga i sin egen vård oavsett digitaliseringsmognad och IT-kunnande, skriver Reumatikerförbundet i sitt remissvar till Sveriges Konsumenter. 

 

Vi ser att det finns en stor utvecklingspotential inom hela området eHälsa. All digital informationshantering inom sjukvården är bara i sin linda. 

Läs vårt svar i sin helhet.

Relaterade artiklar

Visa fler