En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Reumatikerförbundet tycker det är utmärkt med föreslagna samråd, men anser att det är viktigt att patientorganisationer och privata vårdgivare med offentlig finansiering också ingår i Kunskapsstyrningsrådet. 

Läs hela remissvaret i PDF-bilagan nedan!

Relaterade artiklar

Visa fler