En värdefull vård

Reumatikerförbundet har svarat på Svenska Läkaresällskapets rapport "En värdefull vård".

Reumatikerförbundet deltar gärna i debatten och diskussionon om hälso- och sjukvårdens framtid och utveckling, men vi önskar dock att den ska vara mer visionär och att den bl.a. belyser patientens perspektiv bättre.

Relaterade artiklar

Visa fler