Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Reumatikerförbundet är i stort posivt till kommitténs betänkande och framför allt det vi upplever som de två övergripande intentionerna: dels att arbetslinjen (också i realiteten)ska gälla för personer med funktionsnedsättning och att högsta prioritet ska råda för att förbättra åtgärderna för sjukskrivna att återkomma i arbete och dels att den ekonomiska tryggheten säkras för dem som inte kan arbeta alls eller till viss del.

Se bilaga 

Relaterade artiklar

Visa fler