Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Remiss om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Dnr 1428/2014

Reumatikerförbundet tycker det är glädjande att det nu blir möjligt att byta TILL originalpreparat när dessa är billigare och inte bara FRÅN.

Läs hela remissvaret i PDF-bilagan.

Relaterade artiklar

Visa fler