Yttrande över ”Framtidens högkostnadsskydd i vården” SOU 2012:2

Reumatikerförbundet tycker att det finns skäl för att se över högkostnadsskydden och de system vi har idag. I framtiden kan det bli aktuellt med ett samlat högkostnadsskydd men vi tror likt utredarna att vi inte är där än. 

 

Då måste alla delar vara med såsom sjukvårdande behandling, läkemedel, hjälpmedel men även sjukresor/patientresor. Vilka nivåer som ett sådant förslag skulle kunna landa på och hur de olika delarna ska förhålla sig till varandra blir givetvis intressant. Det grundläggande måste vara att ingen ska behöva avstå från nödvändig vård och behandling på grund av för höga avgifter.

Relaterade artiklar

Visa fler