Brukarmedverkan i forskning

Människor som lever med kronisk sjukdom har ofta lång erfarenhet och stor kunskap både om sin sjukdom och om hur sjukvården fungerar. Det är kunskaper som bör tas tillvara menade folket från Reumatikerförbundet, Astma och Allergi Förbundet och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och startade därför projektet "Brukarmedverkan i forskningen". Tanken var att hitta modeller för hur brukarna kunde medverka och få inflytande inom forskningen. Samtidigt som de kunde tillföra nya perspektiv i forskarnas arbete.
Projektet blev så framgångsrikt att det nu ingår i förbundens ordinarie verksamhet.

De brukare som är intresserade att delta i forskningsprojekt anmäler sitt intresse via sitt förbund. Efter en urvalsprocess får de utbildning och blir så kallade forskningspartners. Sedan kan de väljas ut som medarbetare i ett forskningsprojekt.
Verksamheten riktas främst mot medicinsk forskning, rehabiliteringsforskning och annan forskning som påverkar sjukdomarna eller dess effekter.

I filmen ovan berättar två forskningspartners och två forskare om deras samarbete och varför forskningspartner är ett bra koncept både för de som har erfarenhet av en kronisk sjukdom och för forskare. Du kan också läsa om ett annat samarbete mellan forskare och forskningspartner här

Hjärt o Lung

Relaterade artiklar

Visa fler