Bli forskningspartner

Nästa kurs hålls den 10-11 mars 2017.

Länk till intresseanmälan.

Att vara forskningspartner

Personer som lever med kronisk sjukdom har unika kunskaper, både om själva sjukdomen och om att leva med sjukdomen. Detta bör tas tillvara i forskningen. Det, tillsammans med en önskan att öka brukarinflytandet i forskningen, är grundtanken med Brukarmedverkan i forskning.

Brukare med intresse för forskning kan anmäla sitt intresse och efter en urvalsprocess få en utbildning för att bli så kallad forskningspartner. Med det blir de en mer kvalificerad partner i forskningsprojekten och kan bidra med mer än övriga brukare gör.

Själva uppdragen skiljer sig från projekt till projekt, ibland är forskningspartnern inblandad i projektet från start till mål, ibland bara i vissa delar av processen. Det kan exempelvis handla om läsa in andra studier, delta i diskussioner om kliniska behov eller diskutera etiköverväganden.

Samarbete mellan forskare och forskningspartners ger ofta väldigt positiva effekter, både för forskarna och för forskningspartnerna.

Det ställs en rad krav på den som vill bli forskningspartner:

  • Erfarenhet av att leva med kronisk sjukdom, egen eller hos närstående
  • Intresse för forskning
  • Engagemang, tid och ork.
  • Kommunikativ förmåga, både i tal och skrift.
  • Behärska engelska språket.
  • Föreningsaktiv.

Annat som är önskvärt är bland annat datavana, kunskaper om forskningsvärlden och om andra diagnoser.

Grundutbildningen är en kurs på två till tre dagar. I kursen ingår bland annat en genomgång av forskarens vardag och diskussioner om etik. Sedan följer ofta löpande fortbildningar.

Brukarmedverkan i forskningen startades som ett projekt i samarbete mellan Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Psoriasisförbundet under åren 2008 – 2010. 

Nu ingår projektet som ordinarie verksamhet hos förbunden.

Möt Maria Nylander Lundberg och Kerstin Lindström, som båda är erfarna forskningspartners.

Relaterade artiklar

Visa fler