Förbundsstämman 2016

Reumatikerförbundets årliga förbundsstämma äger rum mellan 3 och 5 juni vid Aronsborg i Bålsta. 

Ombuden till stämman väljs på Reumatikerdistriktens representantskapsmöten och ombudsfördelningen baseras på medlemsantalet i respektive distrikt.

På årets förbundsstämma kommer det för fjärde gången att utses ett antal "stordåd" inom Reumatikerförbundet. I likhet med Oscars, Guldbaggar och Guldbollar kommer förbundet att utnämna 2015 års "stordåd". Priser kommer att delas ut i följande kategorier: Bästa medlemsvärvande förening, bästa intressepolitiska arbete/medieinslag, bästa hemsida, bästa nytänkande förening.

Reumatikerdistriktet i Uppsala som är årets "stämmovärd" firar samtidigt sitt 50-års jubileum.
Nedan finner handlingar och annan information inför stämman.

Relaterade artiklar

Visa fler