Till Nanna Svartz minne

Stipendium för framstående svensk reumatologisk forskning

För artonde året i följd delar Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamt ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor Nanna Svartz minne.

Stipendiet är 50 000 kr och kan delas mellan flera personer som samarbetat kring den prisbelönta insatsen. Utdelningen sker runt Internationella Reumatikerdagen den 12 oktober. Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom studieresa, utrustning eller dylikt.
Forskning som sker i nära samverkan med reumatikern/patienten prioriteras. Stor vikt läggs vid den motivering som ska följa med nomineringen.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.

Årets utdelning sker den 16 oktober på eftermiddagen i ABF-huset, Stockholm, i samband med föreläsningar för allmänheten.

2015 års stipendiat är docent, överläkare Elisabet Svenungsson

Motivering:
Elisabet Svenungsson är en mycket aktiv och välmeriterad forskare. Hon driver en egen djupgående och omfattande forskningslinje kring sjukdomen SLE med särskilt kopplingen till den ökade risken för hjärtkärlsjukdom. I sin forskning har hon identifierat nya genetiska riskfaktorer och arbetar med förståelsen av vilka molekylära mekanismer som bidrar. Hon har identifierat patienter med vissa kliniska symtom som har högre risk, och fortsätter att arbeta med dessa frågeställningar både i nationella och internationella nätverk tillsammans med medarbetare från många olika yrkesgrupper.
Elisabet Svenungssons forskning har alltid varit nära knuten till den kliniska verkligheten och patienters problem. Hon arbetar på ett sätt som innebär stor respekt för och har ett stort samarbete med sina patienter i den mångåriga forskningen om SLE där hon uppskattas stort för sin sammanställning och rapportering av forskningen under årliga sammankomster för de patienter som deltar i SLE-studierna.

Stipendiater genom åren:
2015 Elisabet Svenungsson, Stockholm
2014 Stefan Bergman, Halmstad
2013 Pierre Geborek, Lund
2012 Solveig Wållberg Jonsson, Umeå
2011 Charlotte Ekdahl, Lund
2010 Lennart Jacobsson, Malmö
2009 Hans Carlsten, Göteborg
2008 Tore Saxne, Lund
2007 Eva Kosek, Stockholm
2006 Thomas Skogh, Linköping
2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå
2004 Christina Opava (fd H. Stenström), Stockholm
2003 Ingiäld Hafström, Stockholm
2002 Ingrid Lundberg, Stockholm
2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund
2000 Björn Svensson, Helsingborg
1999 Kerstin Eberhardt, Lund

Vid frågor maila:
Kristin Blidberg, forskningschef
eller
Yvonne Enman, forskningshandläggare

Relaterade artiklar

Visa fler