Internationellt utvecklingsarbete

En viktig del av det internationella arbetet är utvecklingsarbete med andra länder.

I samarbete med MyRight (funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingsarbete) genomförs ett utvecklingsprojekt i Sri Lanka. En ny reumatikerförening har bildats i Sri Lanka och arbete pågår nu för att bygga upp och stärka den nya organisationen.

Reumatikerförbundet stödjer också ett hjälpprojekt i Indien, för människor med reumatiska sjukdomar, med behov av såväl reumatologisk som ortopedisk vård, läs professor Urban Rydholms dokument om hur arbetet bedrivs. Reumatikerförbundet har bland annat finansierat en jeep och ett vattenfilter.

Relaterade artiklar

Visa fler