Om oss

Riksstämman är Unga Reumatikers högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Till Riksstämman kommer det ombud från hela landet och där beslutas bland annat om verksamhetsinriktning och rambudget. På Riksstämman väljs också en ny riksstyrelse och valberedning.

Riksstyrelsen är mellan riksstämmorna Unga Reumatikers beslutande organ på nationell och internationell nivå. Riksstyrelsen arbetar bl a med att ordna centrala kurser och läger, framställa informationsmaterial, bevaka och påverka samhället på nationell nivå i medlemmarnas intressen.

Kansliet är riksorganisationens kontor. Hit ringer medlemmar och andra som undrar något eller vill ha kontakt med Unga Reumatiker. Det är också hit du ringer om du t ex vill anmäla dig till ett av våra läger. Kansliet sköter all administration för riksstämman, riksstyrelsen och nationella aktiviteter. Om du som medlem inte tillhör någon region eller arbetsgrupp är kansliet din närmaste kontakt med organisationen.

Regionstyrelser är Unga Reumatikers lokala styrelser. Regionstyrelserna arbetar med att ordna verksamhet för medlemmarna i sitt område. Vi har för närvarande fyra regionstyrelser. Region Norr, Region Öst, Region Jönköping/Östergötland och Region Väst.

Arbetsgrupper kan man bilda om man är minst fem personer i ett närliggande geografiskt område. Arbetsgrupper får inte ha eget ekonomiskt ansvar utan är underställda regionstyrelsen om sådan finnes, i annat fall riksstyrelsen. Man kan också som arbetsgrupp ha sin ekonomi hos Reumatikerdistriktet.

Valberedningen tar emot förslag och arbetar även själva med att ta fram personer som kan arbeta i riksstyrelsen. Ett antal kandidater på varje post föreslås sedan och under riksstämman sker en omröstning och den nya styrelsen är vald.

Relaterade artiklar

Visa fler