Organisation

Reumatikerförbundet är organiserat i 177 föreningar indelade i 24 distrikt.

Viktiga beslut om verksamheten fattas på förbundsstämman som hålls varje år. Förbundsstyrelsen leder arbetet mellan stämmorna och kansliet verkställer.

Grunden för vår organisation är våra stadgar

Förbundsstämman beslutar vartannat år om eventuella ändringar i stadgarna. Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter beslut på förbundsstämman. 

Relaterade artiklar

Visa fler