Samarbeten

Reuma Utveckling AB är ett bolag som helt ägs av Reumatikerförbundet.

Vi har precis lanserat en toppenfin ny hemsida, klicka här

Reumatikerförbundet har sedan många år tillbaka ett väl utvecklat och reglerat samarbete med företag och läkemedelsbolag. Reumatikerförbundets rutiner på detta område framhålls ofta som ett bra exempel på hur samarbete mellan handikapporganisationer och läkemedelsföretag bör fungera.

Riksorganisationen Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna från 7 - 32 år med en reumatisk diagnos.

Patientnära forskning

Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200 000 medlemsskap inom 30 olika communitites.

Syftet med BOA är att alla patienter med artros ska erbjudas adekvat information och träning i artrosskola, i enlighet med gällande behandlingsriktlinjer, och att kirurgiska ingrepp endast ska övervägas i de fall då icke-kirurgisk behandling inte ger tillfredsställande resultat.

Svenska PostkodLotteriet har ett kommersiellt respektive ett ideellt ben.

Reumatikerförbundet har olika typer av samarbetsprojekt som finansierats bland annat genom medel från Arvsfonden.