Smärtskola, Ont i ryggen, andra utbildningar och tester 2015

Information om Smärtskola, Ont i ryggen och andra utbildningar 2015.  

Besök gärna vår nya hemsida, där finner du utförlig information om Reuma Utvecklings verksamhet.

Utbildningar 2015

Smärtskolan "Kunskap för livet.

Kursen vänder sig till sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi.

  

Nästa kurs är den 5-6 februari i Halmstad och 4-5 mars i Stockholm.

Frågor om anmälan besvaras avLena Tholsson

Frågor kring kurserna besvaras av: Jan Bagge

Ont i ryggen

”Fysioterapeutens verktyg och metoder– undersökning, behandling, uppföljning” evidensbaserad utbildning för sjukgymnaster.

Syftet med denna utbildning är att upptäcka inflammatorisk ryggsjukdom i ett tidigt stadium. ½ dagsutbildning. Nästa är den 28 maj 2015 i Stockholm.

Kostnad  2000 kr, plus moms.

Anmälan

Information om kursen Lena Tholsson 

Reumainstruktörsutbildningar "Kunskap som gör skillnad" inom diagnoserna reumatoid artrit (RA), artros och ankyloserande spondylit (AS).

 Utbildningarna erbjuds som en del i vårdutbildningar och till personal inom primärvården. Instruktörsverksamhetens syfte och målsättning är tidig upptäckt/diagnostisering av reumatoid artrit (RA), artros och ankyloserande spondylit/ Bechterews sjukdom (AS).

Kontakt och bokning Monica Nodhälls e-post. Rolf Greiff e-post

"När smärtan talar olika språk".

 Utbildningen riktat sig till medarbetare i vården som möter patienter med utländsk bakgrund.Utbildningen bygger på Reumatikerförbundets kunskaper och erfarenheter i projektet Hälsa Välkommen.

"När smärtan talar olika språk" , ½ dags-utbilding, kostnad 1 000 kr, plus moms. Mer information när nästa utbildningsdatum är fastställt.

Tester av produkter och förpackningars hanterbarhet.

Reuma Utveckling genomför även tester av produkter och förpackningars hanterbarhet.

Information om förpackingsprojekten.

Information om tester. Rolf Greiff e-post

Relaterade artiklar

Visa fler