Utbildning

Utbildning av informatörer 2016
18-19 oktober i Stockholm 

För mer information ta kontakt med Ingrid Cederlund 08-50580544

Utbildningar av vården

Reuma Utveckling AB

Frågor om Reuma Utvecklings utbildningar e-post Lena Tholsson 

BOA registret
Utbildning för vårdpersonal (Artrosskola)
http://www.boaregistret.se/sv/default.aspx

Relaterade artiklar

Visa fler