Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne


Barn och ungdomar med reumatiska besvär har möjlighet att ansöka om bidrag till ändamål som utbildning, rekreation, rehabilitering med mera och som inte bekostas av samhället. Sista ansökningsdag är den 31 oktober varje år.

Ansökningsblankett och närmare upplysningar kan hämtas på stiftelsens hemsida.

Relaterade artiklar

Visa fler