14 konkreta åtgärdsförslag från Forska!Sverige

I dagarna publicerades en rapport med 14 åtgärdsförslag som förbättrar hälsan och begränsar ökningen av vårdkostnaderna i Sverige. 

Reumatikerförbundet ingår i nätverket Agenda för hälsa och välstånd som leds av Forska!Sverige. 

De 14 åtgärdsförslagen är:

 1. Förändra strukturen och underlaget för statens stöd till forskning vid lärosäten
 2. Justera meriteringssystemet
 3. Skapa karriärtjänster för klinisk forskning
 4. Stärk nyttan av den nationella portalen för kliniska studier
 5. Kräv utvärdering av behandling, utbildning och forskning
 6. Inför ackreditering av universitetssjukvård
 7. Inför särskild fond för introduktion av innovativa metoder
 8. Utveckla och harmonisera vårdens ersättningssystem
 9. Tillsätt en arbetsgrupp för ”Nationell samordning för forskning och kvalitetsutveckling”
 10. Utöka satsningen på nationella databanker, biobanker och kvalitetsregister
 11. Stimulera forskning och utveckling i företag – skatter
 12. Skapa specialiserade forsknings- och behandlingscentra
 13. Säkerställ tillgång till kapital för små växande företag
 14. Stärk innovationsupphandlingen

Läs rapporten från Forska!Sverige

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler