140 reumatologer fattas i svensk vård

Behovet av specialister inom svensk reumatologi ökar snabbare än tillgången. – Helt klart drabbas patienterna av detta, säger Tomas Bremell, överläkare i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

-------------------------------------------------------

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #6

-------------------------------------------------------

I våras fanns det 340 läkare med specialistkompetens inom reumatologi. Men enligt siffror från Svensk reumatologisk förening, SRF, skulle det i dag behövas 480 reumatologer. Det fattas alltså 140 reumatologer i Sverige, vilket får konsekvenser.

– Patienter som nyligen insjuknat får vänta längre tid på diagnos och behandling. Det blir också längre tid mellan återbesöken, säger Tomas Bremell, redaktör för SRF:s tidning Reumabulletinen och som granskat läkarbemanningen sedan 2003.

Han får medhåll från Reumatikerförbundet:

– Det är riktigt bekymmersamt att det fortfarande är så stor brist på reumatologer, säger ordförande Anne Carlsson. En tydlig indikator är att mer än 1 000 personer besökte något av de öppna hus , som arrangerades på reumatologklinikerna i samband med Internationella reumatikerdagen i oktober.

Trots bristen på specialister vill Tomas Bremell inte tala om en kris.

– Men hade vi haft tillräckligt många reumatologer hade också patienterna fått bättre vård. Som det är nu får de sin behandling senare och vi kan inte vara tillräckligt aktiva med att följa upp dem.

Enligt Tomas Bremell måste klinikerna få ökade ekonomiska resurser av landstingen för att kunna anställa fler reumatologer. Det måste finnas plats för alla som vill utbilda sig till specialist inom reumatologi, framför allt på de större universitetssjukhusen.

– Klinikerna måste prioritera rekrytering av bra läkare och handleda specialister under utbildning, säger han. Då blir också vården bra.

Ett annat förbättringsförslag är fler specialister som hjälper till som konsulter ute i primärvården.

– Det är ett bra sätt att upptäcka patienterna tidigt, säger Tomas Bremell.

Text: Fredrik Hed

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler