Almedalen: Värdeskapande behandling vid inflammatoriska sjukdomar

I morse genomförde Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening, SRF, ett seminarium i Almedalen. Det är femte året i rad som Reumatikerförbundet och SRF arrangerar aktiviteter tillsammans. 

Dagens seminarium handlade om värdeskapande vård vid behandling av kroniskt sjuka och tog sin utgångspunkt i den rapport som Reumatikerförbundet m. fl. tagit fram. I den rapporten konstaterades att kostnaden för rörelseorganens sjukdomar är den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro. Den överstiger 100 miljarder kronor årligen. 

Panelen modererades av Boel Mörck, verksamhetschef reumatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Förutom Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, medverkade även Anders Lönnberg, Nationell samordnare för Life Science, Hans Karlsson, chef vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, Katarina Steen Carlsson, projektledare på Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Mats Eriksson (M), vice ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges kommuner och landsting, Christopher Sjöwall, vetenskaplig sekreterare på Svensk Reumatologisk Förening och Olivia Wigzell, generaldirektör på statens beredning för medicinsk utvärdering.

Debatten livades upp när diskussionen handlade om switch vid användningen av biosimilarer, i vilken Anne Carlsson ställde sig skeptisk till om man bör byta från biologiska läkemedel till biosimilarer under en pågående behandling. Christopher Sjöwall var intresserad av att invänta och se effekterna av en sådan förändring. Resultatet presenteras i en undersökning inom kort. 

Panelen diskuterade också behovet av stöttande riktlinjer för professionen, kvalitetsregister som är relevanta för forskning, e-hälsas intåg i sjukvården och patientsäkerhet. 

Här kan du läsa mer om vad vi gör i Almedalen. Klicka på länken. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler