Almedalsveckan närmar sig – Glöm inte att besöka Reumatikerförbundet

Almedalsveckan arrangeras första veckan i juli på Gotland och har blivit ett av världens största offentliga rum för samhällsfrågor. Under veckan lyfter Reumatikerförbundet årets valfråga ”Rätt till rörelse” samt arrangerar och deltar i samtal och paneldiskussioner. 

Varmt välkommen att besöka oss och våra seminarier!

Information om vårt deltagande och arrangemang.


Seminarier Reumatikerförbundet arrangerar:

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?

Onsdag 4 juli 16.00–17.30
Arrangör Svensk Reumatologisk Förening och Reumatikerförbundet
Seminarium
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Statliga utredningar om vårdens organisation har nu presenterats. En ny kunskapsorganisation sjösätts. Hur skapas en kunskapsorganisation som på ett effektivt sätt inhämtar, implementerar och sprider ny kunskap? Hur hanterar vi små specialiteter med stora patientgrupper i framtidens vårdorganisation?

Medverkande
Cecilia Carlens, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening
Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet
Dag Larsson, Landstingsråd, (S), Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL
Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
Boel Mörck, moderator, områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen

På Almedalens webbsida kan du läsa mer om arrangemanget.

---


För allas rätt till rörelse – inför en statlig nationell rehabiliteringspeng

Torsdag 5 juli klockan 09:30–11:00
Seminarium/Samtal
Arrangör Reumatikerförbundet
Plats Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7

Hur garanterar vi att rehabilitering når de som bäst behöver? Hur skapar vi förutsättningar att behålla rehabilitering när landstingen och kommunerna sparar pengar? Kan ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd göra det möjligt för landsting och kommuner att prioritera allas rätt till rörelse?

Medverkande:
Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, (S) SKL
Anders Berg, projektledare för riktlinjearbetet, Socialstyrelsen
Maria Nylander, patient och sjuksköterska, Reumatikerförbundet
Li Alemo Munters, forskningschef, Reumatikerförbundet
Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
Anna Hedh, ledamot, Europaparlamentet, Socialdemokraterna
Jenny Petersson, riksdagsledamot, Moderaterna

På Almedalens hemsida kan du läsa mer om arrangemanget.

---

Jakten på en diagnos – så kan fler få rätt behandling

Torsdag 5 juli klockan 08.15–9.00
Arrangör 
Dagens Medicin Agenda, Netdoktor, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet, Novartis
Seminarium/samtal
Plats Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

”Patienten i centrum” är orden som sägs i varje vårddebatt. Ändå införs sällan patienternas förslag. Vad är det egentligen som står i vägen?

Medverkande
Gerd-Marie Alenius, reumatolog och överläkare, NUS, Umeå
Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet
Tina Norgren, ordförande, Psoriasisförbundet
Ove Andersson, andre vice ordförande, Svenska Läkarförbundet
Ingrid Heath, moderator, Dagens Medicin Agenda
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, (L), Stockholms läns landsting
Vivianne Macdisi, regionråd, (S), Region Uppsala

På Almedalens webbsida kan du läsa mer om arrangemanget. 

---

Seminarier där Reumatikerförbundet medverkar:

Hållbart arbetsliv – hur skapar vi ett meningsfullt
arbetsliv utifrån olika perspektiv?

Tisdag 3 juli 2018 8.00–9.00
Arrangör Fysioterapeuterna
Seminarium
Plats S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Vi spenderar större delen av våra vuxna liv som yrkesverksamma och större delen av vår vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det av yttersta vikt med ett hållbart arbetsliv men hur skapar vi ett meningsfullt och hållbart arbetsliv för alla utifrån olika perspektiv?

Medverkande
Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna
Charlotte Wåhlin, med. dr ergonom, leg. fysioterapeut, Arbets- och miljömedicin för Östergötlands,
Jönköpings och Kalmar län
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Agneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare, Institutet för
Stressmedicin Göteborg
Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet
Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson, (m)
Vivianne Macdisi, Regionråd Uppsala, (s)
Emma Spak, samordnare, SKL

På Almedalens webbsida kan du läsa mer om arrangemanget.

---

Från vilja till handling ­ med patienten i fokus

4 juli 2018 13:00–14:30
Arrangör
Novartis Sverige
Seminarium
Plats 
Strandgatan 15 B/Birgers Gränd 4

Individens roll i hälso- och sjukvården har debatterats under många år. Utredningar visar på vikten av att låta patientens livssituation och möjlighet till självbestämmande stå i centrum samt att patienter som involveras i vårdkedjan frigör resurser. Om alla är överens – varför händer då inte mer?

Medverkande
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Lise Lidbäck, Neuroförbundet
Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Caroline Liljegren, Reumatikerföreningen Stockholm
Maria Liljeroos, processledare, Landstinget Sörmland
Sara Wallström, Centrum för personcentrerad vård
Hans Karlsson, SKL
Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum, SLSO
Marie Morell, (M), Region Östergötland
Jonas Andersson, (L), Västra Götalandsregionen
Monica Johansson, (S), Landstinget Sörmland
Göran Hägglund, moderator

På Almedalens webbsida kan du läsa mer om arrangemanget

---

Kan patienterna rädda vården?

5/7 2018 15:00–16:00
Arrangör Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Seminarium
Plats Psykisk Hälsa-huset

Det finns stort behov av ökad patientcentrering i hälso- och sjukvården. Professionerna har antagit utmaningen men hur ser vi till att patienterna deltar i arbetet? Vad händer när vi tillsammans utvecklar vårdens arbetssätt? Hur kan patienten bli en resurs för vården istället för en belastning?

Medverkanade
Marit Grönberg Eskel, handläggare, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
Mårten Jansson, utbildningsledare, NSPH
Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet
Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef för Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen
Susanne Rolfner Suvanto, moderator

På Almedalens webbsida kan du läsa mer om arrangemanget:
 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler