Ändringar i tandvårdsstödet den 1 januari 2013

Den 1 januari 2013 kommer ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Stödet är till för personer med stora tandvårdsbehov så att de kan få tandvård till en rimlig kostnad och till att uppmuntra till förebyggande behandlingar.

Det nya stödet består av två delar. Den ena delen riktar sig till personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som uppfyller förutsättningarna för denna del av stödet kan, efter prövning av landstinget, få tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. 

Den andra delen är ett bidrag som kan användas till förebyggande tandvård. Bidraget, som hanteras av Försäkringskassan kallas särskilt tandvårdsbidrag,STB, och riktar sig till personer som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att få en försämrad tandhälsa.

Reumatikerförbundet hade ett antal invändningar när förslagen till nytt tandvårdsstöd gick ut på remiss och vi påtalade framförallt vår oro över att personer med Sjögrens syndrom enbart ska komma i fråga för det särskilda tandvårdsbidraget. Det kan medföra dessa personer får leva med stora kostnader för sin tandvård, och som följd dålig tandhälsa vilket kan medföra andra allvarliga sjukdomar. 

Dessutom var vi inte helt nöjda med utformningen för de som kan bli föremål för tandvård till hälso- och sjukvårdesavgift. I vår värld borde det vara sjukdomens allvarlighetsgrad som styr inte vilken diagnos som personen har. Vi anser därför att det är olyckligt att det är diagnos som avgör och inte det medicinska behovet. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler