Anne Carlsson talade för Europas arbetsterapeuter

Anne Carlsson var keynote talare på COTEC 2012 med sitt föredrag "The patient and the occupational therapist – coping with everyday life".

Anne Carlsson talade om sina egna erfarenheter av arbetsterapi och arbetsterapeuternas roll ur ett patientperspektiv. Hon berättade också om vad Reumatikerförbundet gör för att öka medlemmarnas kunskaper och inflytande. 

Anne Carlsson spoke about her own experiences of occupational therapy and the role of the occupational therapist from a patient perspective. She also talked about what the Swedish Rheumatism Association does to increase members knowledge and influence.

COTEC är en europeisk samarbetsorganisation som omfattar 27 länder och mer än 120 000 arbetsterapeuter i Europa. I år anordnade den sin kongress i Stockholm.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler