Ännu en sjuksköterska doktorerar på Spenshult!

Vi gratulerar Ingrid Larsson, nybliven doktor vid högskolan i Jönköping den 17 maj. Ingrid är den tredje i raden av sjuksköterskor vid Spenshults sjukhus som har doktorerat de senaste tre åren.

Ingrid Larsson har gjort fyra delarbeten där hon använt både kvalitativ (intervjuer) och kvantitativ (statistiska metoder) metod. Hon förändrade vården genom att inrätta en en sjuksköterskemottagning. Dit slumpades sedan återbesök till läkare respektive sjuksköterska och jämförde resultatet. Ingen skillnad kunde ses rent medicinskt, men man kunde konstatera att sjuksköterskorna tillför andra kvaliteter än läkarna. 

Personcentrerad vård

Samtalet med sköterska får en annan karaktär och man tar chansen att ta upp andra problem än med läkaren. Sjuksköterskorna tillämpade en medveten personcentrerad vård, vilket troligen förstärkte effekten. Personcentrerad vård bygger på helhetssyn och att ta in och respektera patientens hela livssituation. 

Sjuksköterskor inom reumatologi

Nu har Spenshults FoU-centrum lika många disputerade sjuksköterskor inom reumatologi som Karolinska Institutet. Reumatikerförbundet var på plats och gratulerade.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler