Ansvarsfull hälso- och sjukvård - Slutbetänkande i patientmaktsutredningen

Likvärdig tillgång till vård ska erbjudas till hela befolkningen. Dit är det tyvärr ganska långt och skillnaderna är stora, mellan olika individer, mellan olika landsting och mellan olika diagnoser eller sjukdomstillstånd.

 

Reumatikerförbundet är alldeles övertygat om att hade hälso- och sjukvården varit organiserad runt patienten och individen hade utfallet kunnat bli annorlunda. Det finns ett riksdagsbeslut om prioriteringar i vården från 1997, tagit i full enighet och ändå ser vi idag fortfarande dessa ibland anmärkningsvärda skillnader i hälsa och tillgång på vård. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler