Använd läkarnas tid bättre

Läkarnas tid och kompetens måste användas betydligt bättre. Det visar en ny studie från Myndigheten För Vårdanalys. Det är Sofie Almlöf utredare på myndigheten som har skrtivit en rapport om studien. Hon menar att förbättrade IT system kan frigöra tid från läkare och annan vårdpersonal. Läkarna använder minst en halvtimme per arbestdag för att logga in och ur olika system. 

Det finns alla förutsättningar för att läkare ska kunna ägna mer tid åt sina patienter. Sverige är ett av de OECD-länder som har flest antal läkare i relation till befolkningen. Samtidigt ligger Sverige långt under genomsnittet när det gäller antalet läkarbesök per invånare. Ändå upplever både patienter och läkare att det inte finns tillräckligt med tid i mötet. 

Det är angeläget att läkares tid och kompetens används på ett sätt som i största möjliga utsträckning kommer patienterna till gagn. Vårdanalys har därför gjort en sammanhållen och oberoende analys av hur läkarresursen används och identifierar fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens.

Dessa är:

  • Prioritera mellan administrativa krav. Det behövs en prioritering där värdet av vissa administrativa krav utreds och förtydligas. Det handlar både om patientrelaterad administration och om krav på mätning, redovisning och uppföljning.
  • Förbättra it-stöden. Förbättrade it-stöd kan frigöra tid för läkare och annan personal. Läkare arbetar idag i it-system som inte upplevs användarvänliga och stödjande i arbetet i tillräcklig utsträckning. Läkare hanterar också många olika it-system, som inte alltid är kompatibla med varandra. 
  • Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Läkare skulle kunna ägna mer tid till patienter, och till mer avancerat patientarbete, om andra yrkesgrupper övertog arbetsuppgifter som inte kräver läkarkompetens. Det handlar om vissa administrativa uppgifter och viss vård och behandling som läkare utför som skulle kunna överlåtas till annan personal - med bibehållen kvalitet.
  • Optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Genom att i högra grad anpassa bemanningen efter patientströmmarna kan läkares tid användas mer effektivt. Idag planeras inte alltid läkares arbetstider på en analys av patienternas behov. På många håll saknas styrning av hur vårdens aktiviteter planeras i relation till hur verksamheten bemannas. 

Här kan du läsa mer om studien.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler