Årets representantskap och årsmöten är nu avklarade

Under mars har Reumatikerdistrikten haft sina årsmöten och representantskap. Den 23-24 mars hade Norrbotten sitt möte i Gällivare.

 

Reumatikerförbundet har omkring 50 000 medlemmar. Alla är med i en lokal förening, Reumatikerföreningen, som omfattar en eller flera kommuner. I förbundet finns det nära 200 föreningar. Deras uppgift är att ordna aktiviteter för medlemmarna i sitt område. Vanliga aktiviteter är föreläsningar om en diagnos, varmvattengymnastik, motion av olika slag, studiecirklar och trevlig samvaro som kan bestå av en enkel fika eller en middag med dans.

Distriktens uppgift

Reumatikerdistrikten omfattar ett län/landskap och vi har 24 distrikt. Distrikten har framför allt följande uppgifter:

  • Att driva intressepolitiska frågor som finns inom landstingen. Mycket viktigt för våra medlemmar och andra med reumatiska sjukdomar är givetvis vård- och omsorgsfrågor. Frågor om färdtjänst och kollektivtrafik som drivs av landstingen bevakas av distrikten.
  • Stödja föreningarna inom distriktet. Det kan vara att starta en ny förening. Att slå samman föreningar som blivit ”för små” för att kunna och orka driva egen verksamhet och så vidare.
  • Arrangera konferenser och kurser/kompetensutveckling till de föreningsaktiva.
  • Samordna frågor till och från förbundet. Hit hör till exempel motioner (det vill säga förslag och önskemål) som ska tas upp på förbundets årliga stämma.

Reumatikerdistriktens representantskap

Reumatikerdistrikten Gotland och Göteborg har årsmöten dit alla medlemmar är välkomna. Dessa båda distrikt är på många sätt organiserade som en förening och har alltså en dubbelroll som både förening och distrikt.

Övriga 22 distrikt har så kallade representantskap, det vill säga att föreningarna utser ett antal medlemmar som ska representera föreningens intressen på distriktets årsmöte. Hur många representanter en förening har bestäms av hur många medlemmar föreningen har. Alla föreningar har minst två representanter. Representanterna kallas vanligen för ombud.

Distriktens årsmöten/representantskap ska genomföras innan den 31 mars varje år.

Reumatikerdistriktet Norrbotten - vårt till ytan största distrikt

Som exempel på hur  ett representantskap kan gå till har vi valt Reumatikerdistriktet Norbotten. Helgen den 23-24 mars träffades 47 representanter från 12 föreningar i Norrbotten. Norrbotten är en mycket stor del av vårt land, så några av representanterna hade 30 mil till mötet och därför har distriktet valt att ha sina representantskap från lunch till lunch en helg. Tilläggas kan att mars alltid är en vintermånad i norr, med ett väglag som inte alltid är det mest framkomliga. Distriktet har sina årsmöten i olika kommuner och i år var det dags för Gällivare.

Under lördagen fick alla en guidad busstur som Gällivare kommun bjöd på.  Därefter informerade Elisabet Eliasson om rehabiliteringsresor som arrangeras till Ungern. 

På dagordningen

På söndagen hölls själva årsmötet. På dagordningen fanns beslut om den verksamhet som varit under året, alltså styrelsen redovisar vad de gjort och ombuden har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Ombuden tar sedan ställning om styrelsen kan få ansvarsfrihet för det gångna året. I Norrbotten, liksom i alla andra distrikt, fick styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutade om kommande verksamhetsplan och budget.

En motion att ta ställning till

Till mötet hade det också inkommit en motion (ett förslag på en förändring eller en nyhet) som skapade en hel del debatt om hur pengarna ska användas i distriktet. Mötet beslutade att inte anta motionen som handlade om att ge mer pengar till föreningsverksamheten. Det blev ändå en viktig diskussion om vad distriktet ska göra och hur föreningarna kan få bra stöd från distriktet. På så vis var motionen värdefull även om den inte gick igenom på mötet.

Mötet valde en ny styrelse. Ordförande Lizette Eriksson sitter kvar eftersom hon valdes förra året. Anna-Lisa Joona valdes om som kassör. Några nya namn tillkom och några ledamöter valde att sluta. De styrelsemedlemmar som valt att lämna sina uppdrag blev avtackade med blommor och presenter.

Annelie Norberg från Reumatikerförbundets kansli var inbjuden att vara mötesordförande. Hon passade på att tacka alla engagerade i Norrbotten, som trots hårt klimat och långa vägar, har ett fantastiskt driv och gott humör.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler