Årets vinnare av Vårdforskningsstipendiet riktar ljuset mot rehabiliteringens betydelse

För åttonde året i rad delar Reumatikerförbundet ut Vårdforskningsstipendiet. En enhällig jury beslutade att utse Sofia Hagel, sjukgymnast och forskare vid Lunds universitet, till årets vårdforskningsstipendiat.

Sofia Hagel har forskat i rehabiliteringsinsatser med fokus på teamrehabilitering. Med teamrehabilitering menas att patientens rehabilitering sker i grupp där patienten själv samt vårdpersonal från olika professioner ingår och samverkar. Sofia Hagel har både i sin forskning och i sitt arbete fört rehabiliteringens utvecklingen framåt samt visat att teamrehabilitering har stor betydelse, anser juryn. En summa på 25 000 kronor, diplom och blommor delades ut på Reumatikerförbundets förbundsstämma den 4 juni. 

Grattis Sofia Hagel, Hur känns det?

– För mig är stipendiet det allra finaste erkännande jag som sjukgymnast verksam inom reumatologi och patientnära forskning kan få. Jag uppskattar själva utmärkelsen mycket och tycker också att det är riktigt och viktigt att Reumatikerförbundet, som representerar ”brukarna”, på detta sätt årligen sätter fokus på och uppmuntrar vårdforskning och vårdforskare, säger Sofia Hagel.

Hur ser du på ditt arbete? 

– Bakom all forskning ligger ett gediget samarbete och jag har haft förmånen att samarbeta med forskare som varit intresserade av liknande frågeställningar. I min forskning har jag kunnat fokusera mycket på teamrehabilitering. Teamrehabilitering kostar mer än enstaka insatser och har varit tämligen lite studerad. Det har känts viktigt att undersöka om och hur den fungerar. I samarbete med kollegor i landet och internationellt har jag studerat utfall och utvärdering och förhoppningsvis bidragit till att fylla i någon ”vit fläck" på kartan. Jag har också studerat hur personer med ledgångsreumatism tagit del av vården efter att de fått tillgång till en mer modern läkemedelsbehandling, säger Sofia Hagel.

I motiveringen framhåller juryn det engagemang som Sofia Hagel haft för att utvärdera rehabiliteringens betydelse för patientens välbefinnande. Hon har på ett övertygande sätt tagit ett helhetsgrepp i att utveckla och utvärdera teambaserad rehabilitering i en tid när det skett genomgripande förändring av läkemedelsbehandling av personer med reumatiska sjukdomar

– Vid introduktionen av biologiska läkemedel för femton år sedan var uppfattningen att de nya läkemedlen skulle göra rehabiliteringen överflödig. Sofia Hagels forskning har visat att behovet av rehabilitering kan kvarstå trots de biologiska läkemedlens intåg i vården, säger Li Alemo Munters, juryledamot och forskningschef på Reumatikerförbundet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler