Artros som arbetsskada

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, publicerade igår en rapport som visade arbetsmiljöns betydelse för att få artros i knä och höft.

Personer som i sitt arbete lyfter och bär, som går i trappor eller som klättrar på stege har högre förekomst av artrosbesvär i såväl knä som höft än andra. Detsamma gäller dem som har ett fysiskt ansträngande arbete.

Det visar granskningen av den samlade forskningen som publicerats sedan 1980 om samband mellan arbetsmiljö och artrosbesvär. Rapporten visar att det idag finns mycket kunskap som baseras på god forskning och som kan användas för att förebygga artrosbesvär kopplat till arbetet.

–Artros är en av Sveriges vanligaste sjukdomar. Under många år har den omgärdats av myter, men tack vare forskning om artros har många myter omkullkastats. Idag vet vi att sjukdomen i mångt och mycket går att förebygga i arbetslivet. Det förpliktar att arbetsmarknadsparterna tar till sig denna kunskap och hittar lösningar som underlättar arbetssituationen för personer som har fysiskt tunga jobb, säger Kristina Söderlund, politisk sakkunnig på Reumatikerförbundet.

Läs mer om artros på Reumatikerförbundets hemsida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler