Även patientnära forskning bör främjas, inte bara läkemedel

På regeringens uppdrag utreder Ingrid Peterson, tidigare vid Astra Zeneca, hur ett nationellt system kan samordna kliniska studier. Hon ska redovisa sitt uppdrag den 3 december 2013.

 

Reumatikerförbundet välkomnar detta.

För att främja kliniska studier behövs samordning mellan sjukvårdens huvudmän, kliniker och läkemedelsindustrin.

Om grundforskningen ska leda till ett konkret resultat i vardagen, måste den följas av kliniska studier, och på så vis medverka till att höja livskvalitén för bland andra reumatiker.

Reumatikerförbundet tycker dock att det är viktigt att anslaget i Petersons utredning blir brett.

 – Även annan behandlingsforskning bör främjas, inte bara läkemedel. Sådan forskning kan handla om fysisk träning och forskning kring praktiska hjälpmedel i vardagen för reumatiker. Men det kan också röra nya behandlingar som ”tight controle”, det vill säga täta kontroller av medicinering av främst nysjuka.

Det säger Anne Carlsson, förbundsordförande Reumatikerförbundet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler