Avslag till varje pris

Det är dags att återupprätta LSS. Detta mot bakgrund av Kalla Faktas granskning om att fler och fler förlorar sitt stöd enligt LSS.

Kalla fakta på TV4 har avslöjat att konsulter lär kommunens handläggare hur de ska avslå ansökningar om stöd enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Konsulter som tjänar miljoner på att resa omkring i Sverige och lära kommunerna att säga nej.

Handikappförbunden som repressenterar 38 funktionshinderförbund, däribland Reumatikerförbundet, är mycket kritisk till kommunernas agerande.

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, säger i ett pressmeddelande att det är skamligt att kommunerna betalar dyrt för att undergräva en reform som ska säkra medborgerliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Det är också häpnadsväckande att man raljerar över de här rättigheterna och över personer som har rätt till samhällets stöd.

I förarbetena till LSS står det följande:

De övergripande målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Länk till Kalla Faktas granskning "Avslag till varje pris"

Handikappförbunden har även skrivit ett öppetbrev till SKL - Sveriges kommuner och landsting med bland annat följande innehåll:

Vi förväntar oss nu att SKL:s politiska ledning offentligt och tydligt tar avstånd från värderingarna i programmet. Vi är beredda att medverka i samtal med ledningen för SKL om hur utbildningsinsatser skall se ut för att säkerställa att den personkrets som omfattas av LSS skall få sina lagstadgade rättigheter. Vi vill också se att SKL tar fram en Etisk plattform som kan ligga som underlag för kommunerna vid upphandling av utbildning och andra tjänster inom LSS-området. 

SKL har ett ansvar att tydliggöra för landets kommuner att lagens intentioner skall följas. Det handlar om att respektera både lagstiftningen och de medborgerliga rättigheter som följer med den.

Här kan du läsa hela det öppna brevet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler