Bemanning med plus - Nytt Nödvändigt Nu

Bemanning med plus är en metod vi arbetade fram för att fler personer med reumatisk diagnos eller med sjukdomar/andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen lättare skulle få arbete. Arbetet startade februari 2008 och pågick till och med 2010. Målet var att modellen Bemanning med plus skulle vara etablerad inom bemanningsbranschen 2010.

 

Logotyp för Bemanning med plus.

 

 

 

Uthyrning istället för anställning 

Bemanning med plus innebär att de bemanningsföretag vi samarbetade med rekryterade och anställde personer ur vår målgrupp. Genom att använda uthyrning istället för anställning ville vi underlätta för den arbetssökande att få arbete. 

Nyheten i arbetssättet är att: 

 • Vi kombinerade bemanningslösningen med befintliga stödformer. 
 • Vi bidrog med administrativt stöd under hela anställningsprocessen.  
 • Vi arbetade fram en kunskapsbank kring rekryteringsprocessen vid anställning av personer i behov av funktionsanpassning som vi formade till en metod. Denna metod ville vi sprida. 

Det här ville vi

Projektet hade som mål att: 

 • höja arbetsgivarnas incitament att anställa vår målgrupp genom att identifiera och ta bort hinder 
 • sprida kunskap om möjligheter och fördelar med vår metod Bemanning med plus 
 • minst 10 nya bemanningsföretag (utöver de medverkande i projektet) börjar använda metoden inom fem år 
 • minst 30 personer ur målgruppen får anställning under projekttiden 

Interna arbetsgrupper

I projektarbetet har ett antal interna arbetsgrupper utformat metoden för Bemanning med plus. Arbetsgrupperna rekryterade även personer till försöksverksamheten, följde och kvalitetssäkrade arbetet. En viktig uppgift för grupperna var att sprida kunskap om den framarbetade metoden. 

Mixen av samarbetspartners var vår styrka

Vi var tio samarbetsparters i Bemanning med plus, samt ytterligare fem partners som fanns som referensgrupp. Vi representerade olika branscher och tillförde kunskap från olika kunskapsområden - tillsammans var vi starka.

Reumatikerförbundet, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, och Handikappförbundens samarbetsorgan har kunskap om medlemmarnas möjligheter, förutsättningar och behov på arbetsplatsen.

Bemanningsföretaget Work for you AB har kunskap om bemanningsbranschen och med spetskompetens att arbeta med bemanning av medarbetare med olika typer av funktionshinder. Iris Bemanning, som inte längre finns, bidrog med sin kunskap. Samhall, som arbetar med bemannade lösningar, har stor kunskap om rekrytering i stora samarbeten och kunskap kring arbete och individer i behov av funktionsanpassning. Från och med mars 2009 hade vi fem nytillkomna bemanningsföretag som använde sig av vår metod, nämligen 50+kompetens, Seniorjobb i Väst och Orka Mera Personal AB i västra Sverige, Dymanic Partners och Diversity Group i Stockholmsområdet. 

Vi samarbetade även med organisationer som har rutin på rekryteringsfrågor: Kristinehamns folkhögskola, Amledo & Co och ABF Sydvästra Götaland.

Forskare på Stiftelsen IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology) undersökte modellen Bemanning med plus för att styra arbetsprocessen i projektet i rätt riktning.

I vår referensgrupp ingick parter som är intresserade av Bemanning med plus - och som stöttade vårt arbete. Nämligen: Bemanningsföretagen (som ingår i Almega), Arbetsförmedlingen, projektet Mainstreaming och Unga Reumatiker.


Det var vi som samarbetar i Bemanning med plus

 • Reumatikerförbundet 
 • Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka 
 • Handikappförbundens samarbetsorgan 
 • Samhall
 • Work for you AB 
 • ABF Sydvästra Götaland 
 • Stiftelsen IMIT
 • Kristinehamns Folkhögskola 
 • Amledo & Co 

Referensgrupp: 

 • Arbetsförmedlingen 
 • Bemanningsföretagen som ingår i Almega
 • Projektet Mainstreaming 
 • Unga Reumatiker

Bemanningsföretag med samarbetsavtal:

 • Dynamic Partners
 • Orka Mera Personal AB 
 • Seniorjobb i Väst 
 • 50+kompetens
 • Diversity GroupIngeus AB
 •  Personalcenter Gruppen Stockholm

IMIT undersökte projektprocessen

Stiftelsen IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology) undersökte under projektarbetets gång effekterna av Bemanning med plus. IMIT använde sig av forskare verksamma på Handelshögskolan i Stockholm, och IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet i sitt undersökningsarbete.


Undersökningen innehöll tre delar:

 • Den första delen fokuserade på rekryteringsprocessen i projektet.  
 • Den andra delen handlade om företagskonsekvenser. 
 • Den tredje delen riktades mot individen och hur hon/han upplever Bemanning med plus. 

Läs mer om IMIT här  


Vill du veta mer? Har du synpunkter? Då får du gärna kontakta: 
Rolf Greiff projektledare, Reumatikerförbundet Telefon: 08-505 805 13 

Logotyper för alla samarbetspartners och företag med samarbetsavtal.

Logo Arvsfonden: Till startsida

Projektet finansierades med medel från Arvsfonden.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler