Beslut tagna på stämman

Här redovisas de beslut som förbundsstämman tar.

Klockan 13.20 Förbundsstämman beslutade att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Klockan 13.40 Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, samt att fördelningen mellan förbund, distrikt och förening ska vara den samma som nuvarande.

Motionsbehandling

Motion 1. Utbildning i skattefrågor. Avslå motionen.

Motion 2. Avskaffa inkomstprövning vid beviljande av bidrag ur förbundets fonder. Motionen avslogs.

Motion 3. Förbundsstämman behandlade motion om förändrad fördeling mellan förening och distrikt av medlemsavgiften. Beslutet blev att uppdra till styrelsen att utreda frågan vidare.

Motion 4. Dyra reseersättningar och traktamenten. Motionen ansågs besvarad.

Motion 5. Svar på inskickad motioner. Motionen ansågs besvarad.

Motion 6. Sen information. Motionen avslogs.

Motion 7. Bidrag till klimatvård. Motionen avslogs.

Motion 8. Små hjälpmedel. Anse motionen besvarad och ett uppdrag till förbundsstyrelsen att rutreda begreppet "små hjälpmedel".

Motion 9. Info till diagnosombud. Avslå motionen.

Motion 10. Välkomstpaket till förtroendevalda. Avslå motionen.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler