Besök från Cypern

Cyperns motsvarighet till Reumatikerförbundet på besök i Sverige.

Den här veckan besöker representanter från organisationen Cyprus-league-against-rheumatism Reumatikerförbundets kansli i Stockholm.

Gruppen som är här på besök ingår i kunskapsprojektet ”Knowledge Transfer Programme” som European-league-against-rheumatism, EULAR anordnar. Projektet går ut på att utbilda cypriotiska
reumainstruktörer enligt vårt svenska utbildningskoncept.

Efter utbildningen i Sverige ska instruktörerna kunna utbilda sina egna instruktörer på Cypern som i sin tur ska föra kunskapen vidare till läkarstudenter. På så vis ökar kännedomen om Reumatism och dess konsekvenser samt möjligheten att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler