Brist på reumatologer i Västernorrland hotar reumatikervården

Uttalande antaget på stämman i Sundsvall 9 juni.

Att det finns tillräckligt med reumatologer är en förutsättning för att patienter med reumatiska sjukdomar ska få den vård och behandling de behöver. Enligt Svensk Reumatologisk Förening bör det finnas fem stycken reumatologer per 100 000 invånare. I Västernorrland finns det fyra stycken plus en under specialisttjänstgöring på 240 000 invånare. Enkelt uttryckt skulle det behövas minst det dubbla antalet för att kunna följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för reumatiska sjukdomar.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. De som har det största behovet skall ges företräde till vården. Vården ska alltså fördelas jämlikt över landet, bostadsort ska inte påverka den vård vi får. Tyvärr är den bittra sanningen, att så oftast inte är fallet. Länssjukvården har svårt att få den bemanning de behöver. Det framgår med all tydlighet inom reumatologin i Västernorrland.

-  För patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar är snabb vård och behandling avgörande för att kunna bromsa sjukdomsförloppet och förhindra ledskador och det ger även sänkta samhällskostnader som en ytterligare positiv effekt. I de nationella riktlinjerna krävs det behandling som måste hanteras av reumatolog, därför är dessa siffror högst oroande, säger Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet.

-  Reumatikerdistriktet i Västernorrland har länge känt av de tuffa villkor som gäller för oss och hur svårt det är att få träffa en reumatolog. Risken är att människor som bor här blir sämre i sin sjukdom, riskerar längre sjukskrivning och sjukersättning, säger Kenneth Vikholm ordförande i reumatikerdistriktet Västernorrland.

-  Vi har sett att sjukvården i Västernorrland dras med stora ekonomiska problem och kritik finns att inte politikerna tar sitt ansvar. Det är inte enkelt att fördela resurser i ett stort landsting med ganska liten befolkning och samtidigt upprätthålla vårdkvalitén men det är därför vi har lokala politiker som just tar ansvar, så, upp till bevis säger Anne Carlsson.

LÄS ÄVEN: "Kritik från förbundet", artikel i Dagbladet

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler